ประชาสัมพันธ์

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

  ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค.60 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย อาจารย์ ชัชวัสส์ รัตน์ศิลปากร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบุคลากรและนำไปปรับใช้ในการทำงาน จัดขึ้น ณ โรงแรมทรีโอ พัทยา จ.ชลบุรี
  Continue Reading →
 • อบรมการบริหารความเสี่ยง Strategic Risk Management

  วันนี้ (23 ก.พ.60) หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการบริหารความเสี่ยง Strategic Risk Management ได้รับเกี่ยรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย ผศ.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสรีอยุธยา
  Continue Reading →
 • พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙

  วันนี้(21 ก.พ. 60) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทบาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลานอเนกประสงค์ หน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  Continue Reading →
 • พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

  วันนี้ ( 14 ก.พ.60)  พระเมธีวราภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์  อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่  เทิดไท้องค์ภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการมหาวิยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่  999 รูป ตั้งแต่วันที่ 12-22 ก.พ. 60  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สมัครใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 18 รูป โดยมีพระธรรมรัตนมงคล  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์  ณ  พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร  จ.พระนครศรีอยุธยา
  Continue Reading →
 • พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

  วันนี้(25 ม.ค.60) สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ซึ่งในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ วัดบรมพุทธาราม
  Continue Reading →
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

  วันนี้(20 ม.ค.60) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น้อมรำลึกถวายอาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี ซึ่งในวันนี้มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมในพิธี
  Continue Reading →
 • พิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  วันนี้(6 ม.ค.60) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป โดย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจุดธูปเทียน กิจกรรมในวันนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  Continue Reading →
 • บริการอาหารประชาชนฟรี ณ บริเวณเต๊นท์พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

  วันนี้ (29 พ.ย.59) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานอธิการบดี นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ผอ.พรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดโรงทานบริการอาหารเพื่อประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณเต๊นท์พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยดำเนินการบริการอาหารประชาชนฟรี ทุกวันอังคารไปจนถึงวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  Continue Reading →
 • พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  วันนี้ (17 พ.ย.59) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานอธิการบดีร่วมกับคณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประทานจุดธูปเทียน พิธีทำบุญในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  Continue Reading →
 • จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  วันนี้ (17 พ.ย.59) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานอธิการบดีร่วมกับคณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประทานจุดธูปเทียน พิธีทำบุญในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  Continue Reading →