ประชาสัมพันธ์

 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมา? 2560

  Free porn movies,free AV movie,SEX VIDEOS ,free Mobile video,Mobile Av,Sex girl Avjojo.com MӰҕ,ӻ “;

  Sexy Girls ,sexy dance,Toons Babysitter ,Small video, Ass Fucked ,Black Hair ,Big Tits ,Blowjob,Asia woman, Pissing Lingerie Feet Facial ,big_tits ,fucked ,Gay Porn ,Ex-Girlfriend,Fist-Fucking,avjojo.com,Ass to […]

  Continue Reading →
 • งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  Continue Reading →
 • อบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับงานพัสดุ

  วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Continue Reading →
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในพิธี มีการถวายสักการะ กล่าวคำราชสุดดี การถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ การลงนามถวายพระพร ตลอดจนปลูกต้นไม้ จำนวน 65 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  Continue Reading →
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

  ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค.60 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย อาจารย์ ชัชวัสส์ รัตน์ศิลปากร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบุคลากรและนำไปปรับใช้ในการทำงาน จัดขึ้น ณ โรงแรมทรีโอ พัทยา จ.ชลบุรี
  Continue Reading →
 • อบรมการบริหารความเสี่ยง Strategic Risk Management

  วันนี้ (23 ก.พ.60) หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการบริหารความเสี่ยง Strategic Risk Management ได้รับเกี่ยรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย ผศ.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสรีอยุธยา
  Continue Reading →
 • พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙

  วันนี้(21 ก.พ. 60) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทบาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลานอเนกประสงค์ หน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  Continue Reading →
 • พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

  วันนี้ ( 14 ก.พ.60)  พระเมธีวราภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์  อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่  เทิดไท้องค์ภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการมหาวิยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่  999 รูป ตั้งแต่วันที่ 12-22 ก.พ. 60  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สมัครใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 18 รูป โดยมีพระธรรมรัตนมงคล  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์  ณ  พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร  จ.พระนครศรีอยุธยา
  Continue Reading →
 • พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

  วันนี้(25 ม.ค.60) สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ซึ่งในวันนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ วัดบรมพุทธาราม
  Continue Reading →
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

  วันนี้(20 ม.ค.60) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น้อมรำลึกถวายอาลัย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี ซึ่งในวันนี้มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมในพิธี
  Continue Reading →

Ergobaby Pas Cher Canada goose outlet nmd pas cher www.worldwidecstore.com Canada Goose outlet canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin moncler jacka dam rea Canada Goose Outlet louboutin Nederland outlet Canada Goose Udsalg Parajumpers Danmark Canada Goose Pas Cher moncler pas cher Giuseppe Zanotti Pas Cher Louboutin Outlet Louis Vuitton outlet Canada Goose udsalg parajumpers outlet canada goose rea canada goose pas cher Doudoune moncler pas cher moncler outlet canada goose outlet moncler udsalg Parajumpers Udsalg sac longchamps pliage pas cher louboutin sko Canada Goose rea moncler sale Parajumpers outlet Canada Goose Canada Goose pas cher Canada Goose Outlet